Bild på byggnaden Björknäsgymnasiet ovanifrån.

Ansök och antagningen

Inom fyrkanten finns ett samverkansavtal som innebär att du som elev fritt kan söka vilken utbildning du själv vill inom fyrkantsområdet. Detta oavsett om det är ett nationellt program eller särskild variant. I fyrkanten finns ett rikt utbud av gymnasieutbildningar. Antagningen handläggs från det gemensamma kansliet som är placerat i Luleå.

Detta oavsett om det är ett nationellt program eller särskild variant. I fyrkanten finns ett rikt utbud av gymnasieutbildningar. Antagningen handläggs från det gemensamma kansliet som är placerat i Luleå.

Om du vill läsa mer om ansökan och antagning till gymnasiet gör du det på fyrkantensgymnasier.se

 

Information från antagningskansliet 4-kanten 2020-04-03

Vi på antagningskansliet 4-kanten arbetar på som vanligt och följer den tidplan för antagning/ansökan som finns: https://www.fyrkantensgymnasier.se/bra-att-veta/ansokan/ I nuläget har vi inga instruktioner eller beslut om förändringar. Det kan naturligtvis snabbt komma nya beslut och vi går då ut med information om det. Vi arbetar också med en kris/beredskapsplan för vårt kansli vid händelse av sjukdom så att antagningsarbetet fortlöper som det ska. Sökande och målsmän vänder sig precis som vanligt vid frågor om antagning i första hand till sin studie-och yrkesvägledare.

Tove Waara Axelsson/Samordnare antagningskansliet 4-kanten

Senast uppdaterad: 2020-04-06