information

Björknäsgymnasiet

Uppdatering 16:35 Dagen har varit lugn på Björknäsgymnasiet. Elever och personal har skött sig utomordentligt. Vi tackar all personal, elevhälsan, företagshälsovården Securitas och polisen för gott samarbete i det som för många varit en oroande situation.

 

Uppdatering 12:15


Polisen har nu gått ut med information angående det hot som riktades mot Björknäsgymnasiet under helgen.

Polisens nyheter

 

 

Uppdatering, måndag förmiddag
Polis finns nu på plats på Björknäsgymnasiet. 
- Vi jobbar trygghetsskapande och vi finns på skolan för att kunna möta elever under dagen, säger Kent Isaksson, områdespolis i Boden.
Polisen meddelar vidare att det inte finns något nytt dom kan gå ut med, deras bedömning är att fortfarande att hotet inte är trovärdig.

Elevhälsan  har öppet hela dagen för att kunna hjälpa och lugna oroliga elever.

INFORMATION, söndag eftermiddag/kväll
Just nu sprids en skärmdump på Jodel om hot mot skolskjutning vid Björknäsgymnasiet. Polisanmälan är upprättad och utredning har gjorts. Polisen gör bedömningen att detta inte är ett trovärdigt hot och skolan kommer att hållas öppet som vanligt.
Skolledningen har ingen insyn i den utredningen som polisen gör och vi kan därför inte svara på frågan om hur bedömningen gjorts. Vi förstår oron detta skapar bland vårdnadshavare, elever och personal. Skolledningen har haft nära kontakt med polisen under dagen och är trygg i deras bedömning.  

Svar på frågor som kommit från elever och vårdnadshavare

Vad är skolledningens bedömning i detta?

Skolledning tillsammans med skolchef har varit samlade under söndag eftermiddagen och har haft nära kontakt med polisen. Vi gör bedömningen att  polisen gjort en mycket noggrann utredning och skolledningen är trygg med detta 

Får vi stanna hemma utan ogiltig frånvaro i morgon?

Nej. De som stannar hemma kommer att få ogiltig frånvaro.

Kommer polisen vara på plats på skolan i morgon måndag som utökat skydd?

Vi har fått signaler om att de inte kommer att vara här eftersom de inte bedömer hotet som trovärdigt. 

Vi vill veta varför denna bedömning, att hotet bedöms som icke allvarligt?

I en polisiär utredning råder sekretess. Polisen lämnar inte i från sig dessa uppgifter, av den anledningen kan vi inte svara på detta. 

Ska elever sjukanmäla sig om det inte vill vara i skolan?

Nej inte om de inte är sjuka?

 /Skolledningen

 

 

Björknäsgymnasiet ligger mitt i Boden med närhet till naturområden, ishall, fotbollsplan, vatten, bad, kulturområde och centrum.

Våra elever känner sig trygga och har bra möjligheter att påverka sina studieresultat.
Vi samarbetar också med näringslivet och Luleå universitet.

Skolan arbetar aktivt med internationalisering vilket innebär att du som elev har stora möjligheter att besöka andra länder och att vi får internationella besök till skolan.

Vi som jobbar här är stolta över vår skola och våra elever.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
Senast uppdaterad: 2018-10-15