Databaser och tidskrifter

Sökning i encyklopedier

 • Ne.se: Nationalencyklopedin omfattar uppslagsverk, ordböcker och filmer. Använd Google Chrome som webläsare för att se filmer i Play. Skaffa personligt konto i Ne.se så kan du använda Ne.se utanför skolan.
 • Britannica School Online: Stor engelsk encyklopedi. Fråga efter lösenord.
 • Skbl - Svenskt kvinnobiografiskt lexikon: Läs om 1 000 svenska kvinnor som genom tiderna bidragit till samhällets utveckling.  Artiklarna är sorterade i bokstavsordning från A-Ö och är skrivna av specialister och forskare.

 

Författare och litteratur

 • Alex författarlexikon: Databas över författare och deras verk. Om inte inloggning fungerar med automatik:  Passord: a790, Lösen: dlf-m4
 • Projekt Runeberg: Databasen är ett centrum för nordisk litteratur med verk i fulltext, tidskrifter, romaner och poesi, från medeltiden till början av 1900-talet.
 • Litteraturbanken: Svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för det litterära kulturarvet. Fria e-böcker - både strömmande och nedladdning.

 

Geografi och information om länder

 • Landguiden: Utrikespolitiska institutets databas om alla världens länder och om internationella organisationer. Användare: gymbibblo@boden.se, Lösenord: bodenland 
 • Globalis: En interaktiv världskarta med information om länder, konflikter, avtal. Globalis är sammanställd av Svenska FN-förbundet. Målet är att informera om likheter och skillnader i det mänskliga samhället och om människornas inverkan i livet på planeten.

 

Länklistor

 • Länkskafferiet: Här kan du söka länkar ämnesvis.
 • Bibblan guidar: Stor och välgjord länksamling. Här kan du söka länkar ämnesvis. Länkarna är sorterade på samma sätt som bibliotekens klassifikation.

 

Samhällsinformation

 • Global Grant: Här hittar du information om fonder och stiftelser. Logga in med ditt lånekortsnummer.
 • Dokument & lagar: Fullständiga lagtexter finns i Svensk författningssamling.
 • Riksdagskansliets hemsida: Riksdagstryck i fulltext - skrivelser, utredningar, propositioner, Sveriges internationella överenskommelser (SIÖ), informationsmaterial m.m.
 • EU-upplysningen: Här får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop. 

 

Sökning av artiklar i tidningar och tidskrifter

 • Artikel-sök: En databas som används för att söka artiklar i 550 svenska tidningar och tidskrifter. Artiklarna är indexerade så att du kan söka på ämne. Många artiklar kan laddas ned i fulltext.
 • Updatum: Updatum från Updatum Business Briefing är en databas med ca 40 000 källor från hela världen. Källorna omfattar artiklar från tidningar och tidskrifter, nyheter, bloggar och facebook. Inloggning krävs så fråga efter lösenord. Sökningar kan begränsas till språk, till exempel svenska eller engelska. Om man har Internet Explorer så måste man ha version 11 eller senare.
 • Press Reader: Nya tidningar och tidskrifter från hela världen. Välj Sverige och du hittar till exempel Aftonbladet och Expressen eller Modern psykologi, Forskning & framsteg och Vi bilägare. Tillgänglig inom skolan.
 • Bibliotekets bestånd: Vi förvarar bibliotekets fysiska tidskrifter i närmagasinet. Äldre tidskrifter sparas i magasinet nere i källaren. Se fil nedan för lista över beståndet.
Ladda ner dokument
Tidskrifter - 2018
Senast uppdaterad: 2020-02-05