Tre barn står intill varann och staplar sina händer ovanpå varandras. Det är sommar och soligt ute. De ser glada ut.

CMN/ELS

Central mottagning för nyanlända (CMN)/Elevers lärande och språk (ELS) är ”en väg in till utbildning” för nyanlända barn och ungdomar. CMN samordnar också studiehandledning och modersmålsundervisning.

Central mottagning för nyanlända (CMN) registrerar och kartlägger barn och ungdomar inför deras placering på förskola, grundskola och gymnasium. Den pedagogiska kartläggningen görs med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial och syftar till att identifiera tidigare skolerfarenhet, kunskaper och styrkor för att kunna planera fortsatt undervisning.

Studiehandledaren arbetar ute på verksamheterna eller via fjärrundervisning. Studiehandledaren stöttar de elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska och därmed riskerar att inte nå kunskapskraven.

Modersmålsläraren undervisar i modersmål, antingen ute på skolenheterna, på Centralskolan eller via fjärrundervisning. Språkkunskapen på enheten är stor. Verksamheten erbjuder stöd i över 10 olika språk.

Kontakt:

Tatsiana Lundberg  tatsiana.lundberg@boden.se, 0921-62 000

Jonas Erkki-Nordberg  jonas.erkki@boden.se, 0921-62 000

Ladda ner dokument
Rutin för modersmålsundervisning
Ladda ner dokument
Anmälan till modersmålsundervisning
Ladda ner dokument
Avbrytande av modersmålsunderv...
Senast uppdaterad: 2024-02-08