Skolsköterskor

Skolsköterskan arbetar tillsammans med övrig personal för att skolan skall vara en trygg plats där alla elever trivs och mår bra. Skolsköterskan har tillsammans med skolläkaren ansvar för den medicinska insatsen i skolan. Arbetet är främst hälsofrämjande och förebyggande.

Områden som vi arbetar med är bland annat:

  • sömn, kost och motion
  • kroppen, tillväxt och utveckling
  • sex och samlevnad
  • tobak, alkohol och droger

Mottagning

Eleverna har möjlighet att träffa skolsköterskan på den öppna mottagningen eller efter tidsbeställning. Dagar och tider varierar på de olika skolorna. Vi hjälper till med enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov. Skolläkaren träffar elever med skolrelaterade besvär och tider bokas genom skolsköterskan.

Hälsobesök

Hälsobesök med hälsosamtal erbjuds i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och första året på gymnasiet. I hälsosamtalet får elever möjlighet att prata om sin situation, det kan handla om lärande, trivsel, relationer, livsstil, hälsoproblem med mera. Vi samtalar också om hälsosamma levnadsvanor och vad som kan underlätta för en så bra skolgång som möjligt. På den här sidan finns en film som visar hur hälsosamtalet går till.

Samtycke hälsosamtalsuppgifter 

Inför samtalet får eleven ett frågeformulär med frågor om hälsa, levnadsvanor och trivsel i skolan. Med vårdnadshavares samtycke lagras elevens uppgifter från frågeformuläret i en databas som Region Norrbotten ansvarar för. Region Norrbotten publicerar årligen en rapport ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor” som baseras på uppgifter och analys från denna databas. Rapporten innehåller endast avidentifierat material. För att läsa mer om samtycke, klicka på länken på den här sidan. Du lämnar ditt samtycke via kommunens e-tjänster.

Vaccinationer

Vi erbjuder vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet för barn.
Årskurs två: Mässling, Påssjuka och Röda hund (MPR)
Årskurs fem: Humant Papillonvirus (HPV)
Årskurs åtta: Difteri, Stelkramp och Kikhosta (DTP)
Komplettering av vaccinationer kan också ske vid andra tillfällen.
Du som vårdnadshavare behöver ge ditt samtycke till vaccination, detta gör du enklast via kommunens e-tjänst.

Kontakt

Du når oss via kommunens medborgarservice på telefon 0921-62000

Inte nöjd med vården?

Vårt mål är att alltid ge en god vård och ett gott bemötande. Om du är missnöjd med den vård eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss veta det så snart som möjligt. Du kan informera oss om detta genom att i första hand prata med den skolsköterska eller skolläkare som du haft kontakt med. 

Du kan också vända dig till:
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Maria Selberg
Telefon: 0921-62521
E-post: maria.a.selberg@boden.se

Chef för elevhälsan Maria Jakobsson
Telefon: 0921-62260
E-post: maria.jakobsson@boden.se
    
Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontakt med verksamheten där du fått vård.

Senast uppdaterad: 2020-11-16