Träfasad och entré till Björkdungens förskola

Björkdungens förskola

Björkdungens förskola är centralt belägen med närhet till staden, och har totalt sex portaler. Förskolan är nyrenoverad - både inomhus och utomhus. Kommunens OB-barnomsorg finns också här på Björkdungens förskola.

Alla som arbetar på förskolan har olika erfarenheter, utbildning och bakgrund vilket gör att vi skapat en förskola med bred kompetens och bra grund.

Förskolan består av en restaurang (i mitten av förskolan) med tillagningskök. Våra kockar serverar varje dag mat som tillagats på förskolan och ett fräscht salladsbord. På varje sida om restaurangen finns ett kapprum och vandrar du vidare kommer du till ett av två Torg.

Varje torg omges av tre portaler. På Björkens torg finns tre portaler med 3-5 åringar. På Dungens torg finns tre portaler med 1-3 åringar. Personalen arbetar tillsammans runt de tre portalerna så ditt barn lär känna all personal. 

Förskolan har förutom portaler och torg - även ateljéer, snickeri och vattenlek. Möbler på hjul så att vi kan bygga lärmiljön efter barngruppens intresse och behov. Utomhusgården är också en arena för undervisning och lärande.

Lokalerna har bra säkerhet och ljudmiljö - med lugna färger. Förskolan arbetar tillsammans med barnen runt bildstöd, digitala verktyg så som skärmar, Ipad, pedagogiska appar och projektorer. Även högläsning sker ibland via digital skärm där många barn kan delta. Digitala verktyg används på ett medvetet sätt där ditt barn utvecklar sin digitala förmåga.

Förskolan har matematik, social kompetens och språk/kommunikation i fokus. Dessa tre delar får ta stor plats i undervisningen för att förbereda barnen inför skolan - och  för det livslånga lärandet. All personal använder Tecken som stöd tillsammans med barnen, som ytterligare ett alternativ till att kunna kommunicera.

Tryggheten, omsorgen och ditt barns hälsa är grundpelarna för att växa och trivas. Vi ser alltid till ditt barns bästa och att hen ska må bra hos oss. Samverkan mellan hem och förskola tycker vi är viktigt. Vi arbetar för att ha en god relation med vårdnadshavare där kommunikation/återkoppling är en del av det dagliga arbetet. Pedagoger och rektor kommunicerar också till vårdnadshavare via blogg och mejl om förskolans verksamhet, undervisning och information som behöver tas del av.

Förskolan har också en egen sida på Instagram (bjorkdungensforskola).

Senast uppdaterad: 2024-03-29