Bredåkers förskola

Bredåkers förskola ligger bredvid Lule älv i Södra Bredåker, ca 20 km nordväst om Boden. Förskolan har tre avdelningar Skogen, Älven och Gläntan, med 17 st platser på varje avdelning för barn i åldern 1-5 år. Gläntan är en fristående byggnad och där bedriver de äldsta barnen största delen av sin verksamhet.

Vår pedagogiska verksamhet och dokumentation är förankrad i skollagen, i förskolans läroplan, kommunala riktlinjer samt genom vår lokala verksamhetsplan

Vårt arbete grundar sig på att barn är kompetenta och vill lära. Vi vill erbjuda en rolig och utmanade miljö för att främja leken, fantasin och kreativiteten. Vi vill skapa en trygg atmosfär där alla trivs, har roligt tillsammans och utvecklas. Vi vill att föräldrars delaktighet ska vara en viktig del i arbetet på förskolan. Personalen har specialutbildat sig genom utbildning på Luleå universitet i Läs- och skrivutveckling samt Matematik i förskolan.
Förskolan har tilldelats utmärkelsen Hållbar Utveckling.

Förskolan serverar hemlagad mat som tillreds i eget kök på förskolan.

Senast uppdaterad: 2021-09-29