Fagernäs förskola

På Fagernäs förskola skapas en stimulerande och trygg miljö för barnens utveckling. Med inriktning på språk, matematik och socialkompetens erbjuds en förskola där varje barns individuella behov står i centrum.

Fagernäs förskola ligger ca 2 kilometer från centrala Boden och det finns goda bussförbindelser med hållplats vid Fagernäs skola.

På Fagernäs förskola arbetar personal med olika utbildningar, kompetenser och erfarenheter vilket bidrar till en bra grund. Förskolan består av fem portaler med åldershomogena barngrupper så långt det är möjligt. Innemiljön är anpassad för varje åldersgrupp och i augusti varje år går barngrupp och pedagoger över till nästa portal och de äldsta barnen går då vidare till förskoleklass. Utemiljön består av en stor gemensam innergård som inspirerar till lek, lärande och aktivitet sommar som vinter.

Verksamheten utgår ifrån nationella och lokala styrdokument såsom läroplan för förskolan, kommunala riktlinjer och verksamhetsplaner. Verksamheten ska vara rolig, trygg och innehållsrik vilket ligger till grund för det livslånga lärandet.

Språk och kommunikation, matematik samt socialkompetens är prioriterade områden i vår verksamhet. Genom ett medvetet värdegrundsarbete lägger vi grunden för barnens fortsatta färd genom skolväsendet.

Förskolan har två tillagningskök där våra kockar lagar näringsriktig och varierad kost enligt kostenhetens riktlinjer. Ingång till portalerna som är uppdelade i två hus sker via innergården och parkering för vårdnadshavare och besökare finns med infart från Gränsvägen.

Vi erbjuder flexibel föräldraaktiv inskolning där barnets behov är i fokus. Vår intention är att alla barn och vårdnadshavare ska trivas och känna sig trygga på vår förskola.

Kontaktuppgifter:

Rektor Fredrik Häggqvist, 0921-62 000

 Portal 1–5, 0921-62 000

Senast uppdaterad: 2023-12-05