Ljus skolbyggnad i naturmiljö

Gunnarsbyns förskola

Gunnarsbyns förskola ligger ca 40 km utanför Boden, och är en liten förskola med en åldersblandad portal. I vår närhet har vi många natursköna områden, vilket möjliggör för många spännande utomhusaktiviteter för barnen.

Utemiljön används flitigt i den dagliga pedagogiska verksamheten under alla årstider utifrån ett hälsoperspektiv. Vi arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt där barnens valkunskaper och tankar är centrala. Den inre och yttre miljön har stor betydelse i detta arbetssätt.

Verksamhet

  • Vi uppmuntrar barnen att samarbeta, hjälpas åt, turas om, hjälpa till genom samlingar, leken och vardagliga rutiner.
  • Vi arbetar med läroplanens samt förskolans mål. Hälsa och hållbarhet synliggörs genom att vi äter nyttigt, undervisar barnen om kroppen och tar dagliga promenader. Vi gör hinderbanor i skogen, och använder oss av gymnastiksalen.
  • Förskolan är ofta i skogen där vi observerar årstidsförändringar och annat skoj. Vi använder ofta naturmaterial i vår verksamhet, lär oss olika arter av djur och växter, besöker älven och ser dess olika flöden efter årstid och vad som flyter och vad som sjunker.
  • Förskolan jobbar språkutvecklande varje dag genom rim, ramsor och litteratur. Vi har bland annat samlingar, högläsning och sjunger tillsammans. 

 

Ladda ner dokument
Plan mot diskriminering och kr...
Senast uppdaterad: 2024-01-15