En vuxen kvinna öppnar en färgburk vid ett bord där sex barn sitter redo att börja måla.

Hedforsens förskola

Hedforsens förskola ligger i bostadsområdet Trångfors cirka 4,5 km från centrala Boden. Förskolan är naturnära belägen och bjuder in till utforskande lärande.  

Vi är en förskola med 6 portaler för barn mellan 1–5 år. På nedre plan hittar ni portalerna Mossan och Ljungen där våra yngsta barn går. På övre plan är portalerna Bäcken, Strömmen, Ravinen och Vågen för de äldre barnen. 

Verksamheten utomhus hålls i ett begränsat område som är uppdelad för de yngre respektive äldre barnen med anpassad lekutrustning. På förskolan finns två torg att samlas kring, en ateljé och ett snickeri. Det finns även ett rum för vattenlek samt en restaurang. Lärmiljön på förskolan erbjuder goda möjligheter till lärande både inne och ute.  

Hedforsens förskola

Ibland möts vi av en rädsla för förskolans storlek, men vi ser den som en möjlighet. Vi lyckas skapa det "lilla" i det "stora", och ser den lilla förskolans fördelar i den större förskolans potential. I organisation och struktur har vi skapat ett mindre sammanhang för det enskilda barnet.

Våra barn möter nästan bara ordinarie personal. Kvaliteten är hög eftersom antalet personal leder till goda möjligheter för kollegialt lärande och utbyte. Personalgruppen består av cirka 18 heltidstjänster med utbildade förskollärare och barnskötare. Tillsammans med personalen leder kvalitetsutvecklare, samordnare och rektor, arbetet på förskolan. 

Vår pedagogiska verksamhet och dokumentation är förankrad i skollagen, i förskolans läroplan, kommunala riktlinjer samt i vår lokala verksamhetsplan. Vi har pedagogiskt lekmaterial som finns tillgängligt för alla och lärmiljöer som stimulerar barnens lek och utveckling i alla åldrar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet som utgår från vårt styrdokument Läroplan för förskolan, Lpfö 18. 

Att erbjuda barn trygghet, omsorg och lärande är vårt uppdrag. Vi vill att ditt barn ska få förutsättningar att lyckas inom förskolan, och bygga upp kunskap inför skolan och vidare ut i livet. Vi är starten på barnens väg genom utbildningsväsendet och vill såklart skapa lust och glädje i att lära under ditt barns vistelsetid på vår förskola. 

Senast uppdaterad: 2023-11-14