Gul byggnad med lekplats i förgrunden.

Kristallkulans förskola

Kristallkulans förskola ligger i S:a Svartbyn ca 4 km från centrum, och har 7 portaler.

Kristallkulans förskola har sju portaler varav tre portaler för barn i åldrarna 1–3 år, två portaler för de barn som är 3 - 4 år och två portaler för de barn som är 4 - 5 år. Förskolan har ett bra samarbete mellan de olika portalerna, så när barnen gå över till 4 och 5 års portalerna är pedagogerna väl kända av barnen.

Den stora utemiljö är avgränsad i tre olika sektioner, en utemiljö som inspirerar till lek och utforskande med lekredskap, fotbollsplan, skogspartier, gräs och sand. Inne på Kristallkulans förskola finns bland annat en stor idrottshall, ateljéer, vattenlek-/experiment, bygg-/snickarrum, språk-/matematikrum och restaurang. Förskolan erbjuder en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter, både inne och ute.

Alla som arbetar på Kristallkulans förskola vill ge barnen en bra förskolevistelse som grund att ta med sig in i skolans värld och vidare i livet. Detta i linje med förskolans profil, ”Trygg miljö för kunskapsutveckling”. Vid samlingar/tema/projekt väver vi in arbete med teknik, matematik, språkutveckling, naturvetenskap, skapande, rörelse, jämställdhet samt barnkonventionen - allt i enlighet med läroplan och vårt eget värdegrundsarbete ”Kristallmodellen”.

Barnens måltider tillagas av två kockar och serveras i förskolans restaurang “Kristallen”. I restaurangen finns även en scen, där barnen bl. a uppträder och spelar teater.

Senast uppdaterad: 2022-06-14