Björkdungens förskola med omvigande lekplats och närmiljö.

Nya förskolor

Totalt satsar utbildningsförvaltningen nu cirka 250 miljoner på att bygga fyra nya förskolor, vilket är den största riktade satsningen på kvalitativ utveckling för barn och unga i Bodens kommun. Björkdungen stod klar 2019. Lunda förskola stod klar 2021.

Samhällsbyggnadskontorets prognos visar att befolkningen kommer att öka till 30 000 invånare år 2025. Utbildningsnämnden har samtidigt beslutat att minska barngrupperna till 15 platser per avdelning. Detta tillsammans gör att nya förskolor nu måste byggas i Bodens kommun.

Förskolor i kommunal regi

Här nedan ser ni en lista på vad som sker de närmaste åren. Förändringar fram till 2025. Varje år fastställs objekten för att säkerställa att utvecklingen följer befolkningsprognosen.  
Björkdungens förskola, sex portaler 

 • Björkdungens förskola, sex portaler 
 • Kyrkkläppens förskola, sex portaler, klar 2024, befintlig förskola med fyra portaler rivs och en större förskola byggs upp.  
 • Rörvikens förskola, fyra portaler 
 • Strandens förskola, fyra portaler 
 • Ny förskola på Sandenområdet, åtta portaler, under planering för kommande projektering 
 • Kristallkulan, sju portaler 
 • Perbackens förskola, två portaler (I en tidigare version stod det att förskolan ska avvecklas, men det är felaktigt)
 • Fagernäs förskola, fem portaler 
 • Nybyggnad i Trångfors med sex portaler, beräknas stå klar hösten 2023. Trångfors, Hamptjärnmoran och Heden förskola avvecklas hösten 2023 
 • Tallbackens förskola, fyra portaler 
 • Lunda förskola, åtta portaler  
 • Örtavallens förskola, fyra portaler, under planering för kommande renovering 
 • Mumindalens förskola (Unbyn), två portaler 
 • Bredåkers förskola (Södra Bredåker), tre portaler 
 • Gunnarsbyns förskola (Gunnarsbyn), en portal 
Senast uppdaterad: 2023-09-26