Ett stort antal barn leker i sandlåda och cyklar på trehjulingar.

Perbackens förskola

Perbackens förskola är belägen i Svartbjörnsbyn, ca 3 km från Bodens centrum och har två portaler; Bamse och Nalle Puh.

På Perbackens förskola har vi säsongsbetonade aktiviteter. Utevistelse varje dag är en viktig del i vår verksamhet. Den främjar bl.a. barnens hälsa och är ett bra sätt att tillgodose barnens rörelsebehov.

Under verksamhetsåret arbetar barn och pedagoger även tillsammans med olika projekt. Vår verksamhet och dokumentation är förankrad skollagen, i förskolans läroplan, kommunala riktlinjer.

För att barnen ska trivas och ha roligt på förskolan så utformar barnen tillsammans med pedagogerna trivselregler återkommande. 

Öppettiderna är 06.30-17.30 (vid behov 06.00-18.30)

Senast uppdaterad: 2021-09-14