Stor byggnad med lekplats till höger.

Strandens förskola

Strandens förskola ligger centralt belägen i Bodens nedre stadsdel med närhet till såväl naturmiljö som till stadskärnan. Förskolan har fyra portaler; Bläckfisken, Snäckan, Delfinen för barn som är 1-4 år, och Sjöhästen som är en portal för femåringar.

På Strandens förskola arbetar 12 förskollärare, två kockar och förskolans chef heter Maria Wikström-Uneby.  All personal är väl förtrogna med alla barn och föräldrar på förskolan. 

Förskolan har en fin utemiljö med stora ytor för lek, kuperad terräng, gungor, lekställningar, sandlådor, och bärbuskar samt plats för odlingsprojekt. 

Vår pedagogiska verksamhet och dokumentation är förankrad skollagen, i förskolans läroplan, kommunala riktlinjer samt genom vår lokala verksamhetsplan.  Vi har pedagogiskt lekmaterial som finns tillgängligt för alla och lärmiljöer som stimulerar barnens lek och utveckling i alla åldrar. Barn och personal har återkommande inslag i verksamheten som gäller vår miljö och Hållbar utveckling. Exempelvis "Asta Kasta" och "Vera Sortera" är två figurer som besöker barnen flera gånger per år med olika budskap kring detta. Programmering och teknik är ett annat område som finns i vår verksamhet.

Öppettider: 06.30-18.00.

Senast uppdaterad: 2021-09-14