Inomhusmiljö på förskola med leksaker, barnböcker och ett bokstavsträd på väggen.

Tallbackens förskola

Tallbackens förskola är belägen i Sävast, 6 km utanför centrala Boden. Förskolan har Brönjaskolan och idrottshallen Träffpunkten som närmsta grannar. Tallbacken har fyra portaler för barn i åldrarna ett till fem år. Humlan och Nyckelpigan är för de yngre barnen och Myran och Fjärilen är för de äldre barnen.

Vi lägger grunden för ditt barns livslånga lärande, barnets första skola "förskolan".

 I förskolans utemiljö ingår naturgård, med träd, rötter och mossa en yta som utmanar barnens motorik. Här sker spontan undervisning utifrån barns fascination av pinnar, kottar, insekter och djur i naturvetenskap. Gården kan delas upp och genom detta kan vi ha olika undervisningsgrupper utomhus.

”Förskolan ger barnen en grundutbildning och i den ingår undervisning och utbildning” Förskolans läroplan Lpfö 2018.

Förskolan arbetar tematiskt och ämnesövergripande med att utveckla barnens förmågor. Våra prioriterade mål:

Språk och kommunikation, använder vi verktyg som TRAS och Bornholms material.
Social kompetens till exempel en metod som äldre barnsidan använder är “Snick och Snack “för att samtala och komma överens om vid samspel, olika tänkande och konflikter ense mellan barn.
Matematik, använder vi vardagsmatematik dagligen och MIO material.
 
Arbetssätt/förhållningssätt - Vi ser alla barn som rika och kompetenta, med egen drivkraft att utvecklas. Vår utbildning ger barnen stimulans till nyfikenhet, lust till utveckling och lärande. Vi är positiva, glada och tillåtande inom tydliga ramar. Vi arbetar med gruppdynamiken att barnen utvecklar sin förmåga att lära, leka enskilt och i grupp. Vi förskollärare, förskole pedagog och barnskötare använder uppmuntran, samtal och stöd i vårt förhållningssätt.

Leken - Är viktig för lärande och utveckling. I lekens och lärandets olika former stimuleras, fantasi, inlevelse, lust, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande, att samarbeta och lösa problem. Barnen får möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor, lärande och erfarenheter genom leken.

Möten/samling/aktiviteter - Vi har olika möten i verksamheten med daglig undervisning och i undervisningsgrupper. Vi arbetar för en samhörighet genom att uppmärksamma alla barn/ kompisar.  Språkliga kompetenser stärks med daglig kommunikation, högläsning, samtal, sång, lek, rytmik, sagor, rim och ramsor.

Förskolans öppettid är 6.00 -17.30 utifrån barnens vistelsetid.

Fjärilen 0921–626 36,070-247 14 62
Myran 0921–626 35, 070-590 06 67
Nyckelpigan 0921–626 24, 070- 509 37 50
Humlan 0921–626 34, 070- 335 26 04

Senast uppdaterad: 2021-09-14