Röd byggnad med lekplats framför.

Våra kommunala förskolor

Boden är en framtidsinriktad kunskapsstad. Vi uppmuntrar lust och kreativitet, och ger människor möjlighet till utveckling. Här hittar du alla våra kommunala förskolor.

I förskolan har lärande och lek stor betydelse för barnens utveckling och förskolan har egen läroplan. Här ger vi barnen en viktig grund för ett livslångt lärande. Miljön är rolig, trygg och lärorik och varje barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.

I förskolan får barnen ta del av samhällets gemensamma normer och demokratiska värderingar samtidigt som de ska utveckla en förståelse för sig själva och sin omvärld. Vår personal är erfaren, kunnig och engagerad.

Många förskolor arbetar efter en särskild pedagogik, exempelvis Reggio Emilia-inspirerat eller har en särskild profil, till exempel idrott och hälsa.

Mer information och kontaktuppgifter finner du under respektive förskola.

                                                  

Senast uppdaterad: 2023-09-26