Förskoleklass

 Vi vill att alla barn ska känna gemenskap, delaktighet och trygghet, därför är värdegrunds­arbetet viktigt. Under förskoleklassåret får ditt barn lära känna elever och personal i skolan vilket är en bra förberedelse inför skolstarten. En dag i förskoleklass är cirka fem timmar. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn det året barnet fyller 6 år. Detta innebär att barnet har skolplikt från 6 års ålder och fullgör denna plikt i förskoleklass. Av denna anledning kommer erbjudande inte att skickas ut till vårdnadshavare. Vårdnadshavare kommer i stället att få ett placeringsmeddelande till den skola som ligger i upptagningsområdet där barnet är folkbokfört.

Om du önskar en skola utanför upptagningsområdet måste ansökan "Byte av skola" göras via kommunens e-tjänster. Glöm inte att göra ansökan till fritidshem om du har behov av det. Fritids är tillgängligt från och med v 32 2020.

Besök på skolan

Under våren inbjuds barnen till besök på skolan för att de ska känna sig trygga och välkomna när de börjar förskoleklass till hösten. Besöken kan variera i omfattning mellan olika områden.

Informationsträff

Vi inbjuder till en informationsträff i slutet av januari eller början av februari där ni får möta rektor, lärare och fritidspedagoger. Personalen berättar om skolan och svarar på de frågor ni har och ni får möjlighet att se skolans lokaler. 

 

Senast uppdaterad: 2020-02-18