Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Jag studerar. Får mitt barn nyttja fritids?
Svar: Om du studerar på minst 50% kan ditt barn nyttja fritids.

Hur ofta ska jag skicka in inkomstuppgift?
Svar: Ny inkomst meddelas varje gång din inkomst ändras, eller minst en gång per år.

Vad händer om jag inte lämnar in inkomstuppgift?
Svar: Om inkomstuppgifter inte lämnas in i samband med att platserbjudandet accepteras kommer högsta avgift debiteras enligt taxan.

Vi ska byta skola till annan kommunal skola, behöver vi säga upp nuvarande plats och ansöka om ny plats på nya skolan?
Svar: Ansökan om byte av fritidshem görs via e-tjänsten IST. Befintlig plats behöver inte sägas upp, utan den avslutas i samband med att vårdnadshavare tackar ja till fritidsplats på nya skolan. Vid byte till annan huvudman eller kommun behöver platsen sägas upp.

Debiteras vi för fritidshem även under sommaren?
Svar: Ja, avgift för plats i fritidshem debiteras 12 månader per år.

Jag har frågor om min faktura, vem kontaktar jag?
Svar: I första hand kontaktar du Medborgarservice på tel 0921-620 00. Det går också bra att maila till support.ubf@boden.se som är Utbildningsförvaltningens supportbrevlåda. Ärenden besvaras av administratör.

Hur lämnar jag in inkomstuppgifter om jag vikarierar eller har ett jobb som gör att min inkomst varierar varje månad?
Svar: Du lämnar in uppgift om din inkomst varje månad för att bli debiterad rätt avgift.

Får mitt barn vara på fritids när jag är föräldraledig?
Svar: När vårdnadshavare är föräldralediga med yngre syskon har det äldre barnet/barnen inte rätt till fritids.

Vad händer med mitt barns placering om jag blir arbetssökande?
Svar: När vårdnadshavare blir arbetssökande ansvarar vårdnadshavaren själv för att säga upp fritidsplatsen. Därefter följer två månaders uppsägningstid. Om du börjar arbeta igen kort därpå och behöver fritidsplats igen kontaktar du support.ubf@boden.se för att återta placeringen. Om två månader hinner passera innan du börjar arbeta igen behöver du göra en ny ansökan.

Senast uppdaterad: 2020-10-22