3 skolbarn som gungar

Fritidshem

Fritidshem finns på respektive grundskola och avser barn från sex år till och med årskurs 6. Fritidshemmet är öppet före och efter skoltid samt under lov.  Varmt välkommen med din ansökan!

 

 

Ladda ner dokument
Rutin för fritidshem 2019
Ladda ner dokument
Riktlinjer för fritidshem 2019
Senast uppdaterad: 2020-10-14