skolbarn som gungar

Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem finns på respektive grundskola och avser barn från sex år till och med årskurs 6. Fritidshemmet är öppet före och efter skoltid samt under lov.  För att du ska kunna söka plats på fritidshem ska du som vårdnadshavare arbeta eller studera minst 50 %. 

Platserbjudande och placering

När ditt barn får en plats skickas ett platserbjudande till vårdnadshavare ut. Vid gemensam vårdnad krävs att båda vårdnadshavarna skriftligen samtycker till platsen.

När barnet ska börja i förskoleklass

Inskolningen till fritidshem börjar tidigast måndag v.32. Uppsägning av din förskoleplats sker med automatik fredag v. 31 om du som vårdnadshavare inte sagt upp den tidigare. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid. I e-tjänsten uppger du sista placeringsdatum, dvs den sista dag som du vill att ditt barn ska vara på förskolan inklusive uppsägningstid.

Föräldraledighet

När vårdnadshavare är föräldralediga med yngre syskon har det äldre barnet/barnen inte rätt till fritids. Har man redan fritidshemsplats för det äldre barnet/barnen får man nyttja den en månad efter att det yngre barnet fötts. Vårdnadshavarna måste själva säga upp fritidshemsplatsen via e-tjänsten Ansökan och uppsägning av förskola och fritidshem. Observera att det är två månaders uppsägningstid, så för att kunna nyttja platsen under uppsägningstiden bör man säga upp den en månad innan beräknad förlossning. I e-tjänsten uppger du sista placeringsdatum, dvs den sista dag som du vill att ditt barn ska vara på fritidshemmet inklusive uppsägningstid.

Arbetssökande

När vårdnadshavare blir arbetssökande, upphör placeringen att gälla 1 månad efter förändrat arbetsförhållande. Om vårdnadshavare får arbete på timbasis och behöver tillgång till fritidshemsplats vissa dagar kontaktas Utbildningsförvaltningens support. Vid uppvisande av anställningsbevis erhålls plats omgående. 

Skolportalen

Via e-tjänsten Administration av förskoleplats och fritidshemsplacering administrerar du din fritidshemsplats. Här kan du till exempel ändra vistelsetid,  inkomstuppgift och schema. 
Lathund för att lägga in schema hittar du i bilaga nedan.

 

 

Ladda ner dokument
Rutin för fritidshem 2019
Ladda ner dokument
Riktlinjer för fritidshem 2019
Ladda ner dokument
Lathund_schema fritidshem
Senast uppdaterad: 2020-05-29