Årskurs F-6

I Bodens kommun finns det nio kommunala F-6 skolor. Hos oss ska ditt barn känna sig trygg, uppleva gemenskap och delaktighet samt få nyfikenhet och lust att lära. Vi tar alltid utgångspunkt i ditt barns behov, intressen och tidigare kunskap.

Senast uppdaterad: 2021-10-21