Att ansöka om placering

Ansökan

Du har som förälder rätt att söka fritidshem för ditt barn om du:

  • Arbetar minst 50%
  • Studerar minst 50%

    Ansökan till fritidshem kan göras på två sätt:
     
  • Via våra e-tjänster på boden.se
  • Via blankett som finns hos Medborgarservice på Stadshuset

Blankett

Blanketter för fritidshemsansökan finns hos Medborgarservice på Stadshuset. Blanketten fylls i samt undertecknas av vårdnadshavare. Blanketten skickas sedan till oss. Vi för in ansökan i vårt system och skickar ut ett erbjudande via IST eller via brev, som vårdnadshavare behöver besvara genom att tacka ja eller nej. Erbjudandet behöver besvaras inom 9 dagar.

OBS! Om du inte har bankID – vänligen gör en notering om detta på ansökningsblanketten, så skickas ett erbjudande om fritidshem ut till dig per post. Du behöver då besvara erbjudandet genom att maila oss.

Lämnas ansökan utan att den blivit besvarad inom 9 dagar avslutas den.

E-tjänst

E-tjänsten hittas på boden.se i övre höger hörn. Välj Utbildning och förskola för att komma till Ansökan och uppsägning förskola och fritidshem. När e-tjänsten startar loggar vårdnadshavare in med sitt bankID.

Följ sedan instruktionerna för ansökan. Manual för ansökan finns som nedladdningsbart dokument på denna sida.

När ansökan är klar kommer ett erbjudande skickas ut via IST, som vårdnadshavare behöver besvara genom att tacka ja eller nej. Vid gemensam vårdnad kommer båda vårdnadshavarna få erbjudandet. Vårdnadshavare har 9 dagar på sig att besvara erbjudandet.

Lämnas ansökan utan att den blivit besvarad avslutas den.

Ladda ner dokument
Lathund för att ansöka om frit...
Senast uppdaterad: 2020-11-23