Vit skolbyggnad.

Brönjaskolan

Brönjaskolan är en 7-9 grundskola, belägen i Sävast, ca 8 km från Bodens centrum och 29 km från Luleå. Vi har en god utemiljö med basketplan, fotbollsplan och idrottshall samt skogen in på knutarna. På skolan går cirka 300 elever.

På Brönjaskolan arbetar kompetenta och engagerade pedagoger med fokus på både elevernas akademiska och sociala utveckling. Skolans personal är uppdelad i tre arbetslag, Norra, Södra och Annexet. Varje arbetslag ansvarar för en årskurs. Personalen arbetar aktivt för att våra elever ska få en säker och trygg skolgång, där de kan nå största möjliga utveckling utifrån sina förmågor. Vi arbetar ämnesövergripande för att skapa en helhet i elevernas utbildning.

Alla elever har tillgång till en egen dator i undervisningen. I de flesta ämnena använder vi oss av digitala läromedel. Om vi frågar eleverna vad som är det bästa med Brönjaskolan svarar de lärarna, som ger dem en meningsfull och varierad undervisning. En trygg och bra relation mellan lärare och elev gör att de vet att de kan få hjälp och stöd om det är något. Tre gånger per vecka finns det möjlighet att efter skoltid få stöttning i sina studier. 

 

Ladda ner dokument
Plan mot kränkande behandling,...
Ladda ner dokument
Försäkringsbrev olycksfallsför...
Senast uppdaterad: 2024-02-07