Fakturor och avgifter

Taxan

När ditt barn går på fritids betalar du en avgift varje månad, 12 månader per år. Avgiften grundar sig i de inkomstuppgifter som rapporterats in i IST.  

Maxtaxan sedan 1 januari 2022 är 52 410 kr.

Om du har fler barn i fritidsverksamhet betalas högsta avgiften för det yngsta barnet. Näst högsta avgiften för det näst yngsta barnet, etc. Nedanstående sammanställning beskriver hur det kan se ut i en familj med fyra barn:

Barn 1 (det yngsta barnet): 2% av hushållets inkomst (max 1048 kronor per månad)
Barn 2 (det näst yngsta barnet): 1% av hushållets inkomst (max 524 kronor per månad)
Barn 3 (näst äldsta barnet): 1% av hushållets inkomst (max 524 kronor per månad)
Barn 4 (äldsta barnet): ingen avgift

OBS! Om ingen inkomst rapporterats in i IST utgår maxtaxa.

Fakturan

Avgiften för fritidshem faktureras varje månad. Du kan välja att få fakturan hem i brevlåda, autogiro samt e-faktura. Om du har fler barn i förskola och/eller fritidsverksamhet hamnar alla avgifter på samma faktura, märkta med barnens namn.

Separerade vårdnadshavare med varsin placering för barnet får varsin faktura. Sammanboende vårdnadshavare får en faktura.

Alla fakturor läses in från vårt system IST. Du som vårdnadshavare är själv skyldig att rapportera in eventuella förändringar, t.ex ändringar i familjeförhållanden och inkomster.

Vid förändrad inkomst – kom ihåg att ändra inkomstuppgifter i IST.

Delad räkning

Separerade vårdnadshavare som båda önskar nyttja fritidshem behöver ha varsin placering för barnet. Varsin placering innebär också varsin faktura. Varje vårdnadshavare ansöker separat för sin egen placering och ansvarar också för att säga upp sin egen placering.  Om en vårdnadshavare säger upp sin placering för barnet övergår hela avgiften till den andra vårdnadshavaren efter uppsägningstidens slut.

Avgiften beräknas procentuellt utifrån båda hushållens sammanlagda inkomst antingen man är ensamstående eller sammanboende, med eller utan gemensamma barn. Inkomständring i det ena hushållet påverkar även det andra hushållets avgift. Se nedanstående exempel på två hushåll där vårdnadshavarna är separerade:

Total inkomst för hushåll 1 + 2

23 500 + 44 300 = 67 800 kr (uppnår maxtaxa som är 52 410 kr)

Hushåll 1

23 500 av 67 800 = 35% av taxan

35 % av 1048 kr = 367 kr/mån

Hushåll 2

44 300 av 67 800 = 65% av taxan

65% av 1048 kr = 681 kr/mån

Ladda ner dokument
Lathund för registrering av inkomst
Senast uppdaterad: 2024-01-09