Förskoleklass

Att gå i förskoleklass på Älvskolan innebär en unik upplevelse!

Vi har möjlighet att skapa en personlig och intim lärmiljö då gruppen är liten. Förskoleklassen är vanligtvis den första erfarenheten av skolan för många barn, och att vara på en mindre skola kan hjälpa dem att känna sig tryggare och mer bekväma i den nya miljön. Vi har kontinuerligt samarbete med åk 1-3 vilket gör att steget från förskoleklass till åk 1 blir naturligt och inte alls stort.  

I förskoleklassen arbetar vi mycket med att lära barnen sociala färdigheter, såsom samarbete, konfliktlösning och empati. Vi har olika former av skolarbete i förskoleklassen. När vi arbetar med svenska har vi fokus på att arbeta språklekar genom Bornholmsmodellen. Med hjälp av språklekarna sker en progression från bokstavsträning till att på vårterminen läsa enkla ord och till och med enkla böcker. På vårterminen har vi börjar vi även skriva egna "böcker" med olika teman. Vi har även mycket högläsning då vi vet att det främjar elevernas lärande i svenska.  

När vi arbetar med matematik har vi ett praktiskt fokus. Det innebär att vi sorterar, jobbar med mönster och tränar på siffrorna på olika sätt. Vi har en mattebok som även den har en mer praktisk inriktning. Varje dag vid samlingen går vi igenom dagens schema, dagens datum och vad klockan är. Vi jobbar även med programmering. I ämnena samhälle, natur och teknik jobbar vi först praktiskt med olika områden och sen jobbar vi med samma område i vår arbetsbok.  Då förskoleklassen på Älvskolan är liten har vi möjlighet att skräddarsy lärandet efter varje enskild elevs behov och intressen.  

Senast uppdaterad: 2023-02-24