Elevbild matematik

Förskoleklass

Att gå i förskoleklass på Unbyns skola innebär en unik upplevelse!

Vi har möjlighet att skapa en personlig och intim lärmiljö då gruppen är liten. Förskoleklassen är vanligtvis den första erfarenheten av skolan för många barn, och att vara på en mindre skola kan hjälpa dem att känna sig tryggare och mer bekväma i den nya miljön. Vi har kontinuerligt samarbete med åk 1-3 vilket gör att steget från förskoleklass till åk 1 blir naturligt och inte alls stort.  

I förskoleklassen arbetar vi mycket med att lära barnen sociala färdigheter, såsom samarbete, konfliktlösning och empati. Vi har olika former av skolarbete i förskoleklassen. Med hjälp av olika språklekar sker en progression från bokstavsträning till att på vårterminen läsa enkla ord och till och med enkla böcker.  Vi har även mycket högläsning då vi vet att det främjar elevernas lärande i svenska.  Att använda naturen som klassrum är också en självklarhet för oss. Daglig utevistelse erbjuder eleverna en rik och varierad undervisning.

När vi arbetar med matematik har vi ett praktiskt fokus. Det innebär att vi sorterar, jobbar med mönster och tränar på siffrorna på olika sätt. Varje dag vid samlingen går vi igenom dagens schema, dagens datum och vad klockan är. Då förskoleklassen på Unbyns skola är liten har vi möjlighet att skräddarsy lärandet efter varje enskild elevs behov och intressen.  

Senast uppdaterad: 2023-08-15