Barn flyger fram på himlen på en resväska. Barnet pekar i färdriktningen.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en kombination mellan förskolans och skolans pedagogik och arbetssätt. Undervisningen i förskoleklass bygger vidare på det som ditt barn har lärt sig i förskolan. Lärarna utmanar eleverna i att upptäcka, lära sig mer och skaffa sig nya kunskaper. På så sätt förbereds eleverna inför sin fortsatta skolgång.

 Vi vill att alla barn ska känna gemenskap, delaktighet och trygghet, därför är värdegrunds­arbetet viktigt. Under året i förskoleklass får ditt barn lära känna elever och personal i skolan vilket är en bra förberedelse inför skolstarten. En dag i förskoleklass är cirka fem timmar. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn det året barnet fyller 6 år. Detta innebär att barnet har skolplikt från 6 års ålder och fullgör denna plikt i förskoleklass. Av denna anledning kommer erbjudande inte att skickas ut till vårdnadshavare. Vårdnadshavare kommer i stället att få ett placeringsmeddelande till den skola som ligger i upptagningsområdet där barnet är folkbokfört.

Aktuella upptagningsområden

Mårängsskolan: Sävast, Sävast ön, Gamla Sävast

Hedens skola: Heden, Bredåker, Brännberg, Hamptjärnmoran, Vittjärv, Trångfors, Vändträsk, Mockträsk

Torpgärdsskolan: Torpgärdan, Södra Svartbyn, Norra Svartbyn, Bodsvedjan, Bodforsen, Skogså, Gemträsk

Svartbjörnsbynsskola: Svartbjörnsbyn, Buddbyn

Prästholmsskolan: Prästholmen, Centrum, Sanden, Sveafältet (Övre stadsdelen), Björkelund

Fagernäs skola: Fagernäs, Erikslund

Harads skola: Harads, Sandträsk, Svartlå

Unbyns skola: Unbyn

Älvskolan: Gunnarsbyn

Om du önskar en skola utanför upptagningsområdet måste ansökan "Byte av skola" göras via kommunens e-tjänster efter att placeringsbesked mottagits. Ansökan till fritidshem görs separat.

Besök på skolan

Under våren inbjuds barnen till besök på skolan för att de ska känna sig trygga och välkomna när de börjar förskoleklass till hösten. Besöken kan variera i omfattning mellan olika områden.

Informationsträff

Vi inbjuder till en informationsträff i slutet av januari eller början av februari där ni får möta rektor, lärare och fritidspedagoger. Personalen berättar om skolan och svarar på de frågor ni har och ni får möjlighet att se skolans lokaler. 

 

Senast uppdaterad: 2024-01-04