Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier.

På fritids blandar vi styrda och fria aktiviteter. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.  

Fritidshemmet på Älvskolan har en, åldersblandad avdelning. Vi anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter och utgår från skolans profil “Hälsa och miljö”. Det innebär att vi har verksamhet både utomhus och inomhus. Vi spenderar mycket tid i idrottshallen där vi tränar olika former av rörelse, samarbete, turtagning, bollspel och mycket annat. Vi är även ute mycket i vår fina närmiljö. Vi gör utflykter till skogen för att utforska det som finns där, vi är ute på vår fantastiska multiarena och har aktiviteter, både fria och lärarledda. Vi åker skidor, skridskor och bygger i snön när vädret tillåter.  

Fritidshemmet har öppet 06:00-18:00. Vi samarbetar med förskolan kring öppningar, stängningar och på lov. Frukost serveras innan skolan och mellanmål serveras efter skolan. Under veckorna 27-31 är fritidshemmet på Älvskolan stängt och eleverna hänvisas till sommarfritids som är inne i centrala Boden. Elever har rätt till sommarfritids om vårdnadshavare förvärvsarbetar under sommaren. Information om detta skickas ut under vårterminen.  

Senast uppdaterad: 2023-02-24