Hedens skola

Hedens skola

Hedens skola ligger i ett naturskönt område i Hedens by, ca 7 km väster om Boden. På skolan går ungefär 300 barn från förskoleklass till och med årskurs 6.

Integrerade i skolans lokaler finns ett fritidshem med två avdelningar. Inom skolans område finns även en förskola med en avdelning. Närheten till skog och natur ger bra förutsättningar för lärande utomhus.

De demokratiska värderingarna är en grundbult i det uppdrag vi har att vara delaktiga i fostran av framtidens medborgare. Ett stående inslag i undervisningen är att arbeta för ett mångkulturellt samhälle. 

Hedenandan är skolans ledord:

  • Se varandra
  • Respektera varandra
  • Tro det bästa om varandra


Vi arbetar för att skapa goda relationer genom att ha tydliga normer och en tro på det kompetenta barnet. En mångfald av arbetssätt, verktyg och material leder till att våra elever blir rustade för framtiden och kommer att minnas sin tid på Hedens skola med glädje.
Med ett entreprenöriellt förhållningssätt utmanar vi våra elever att utveckla kreativitet, mod, ansvarstagande och samverkansförmåga.

"Eleven är inte passagerare, eleven ror för sin egen skull." 

Senast uppdaterad: 2024-05-13