Mårängskolan hemsida

Mårängskolan

Mårängskolan är en F-6 skola som ligger på Sävastön, 9 km söder om Boden. Idag går det ca 410 elever här. Hösten 2023 invigdes vår nya moderna skolbyggnad med tillgängliga lärmiljöer och en inbjudande skolgård. Den andra skolbyggnaden är under renovering och ska nå liknande standard som den nya byggnaden.

De flesta klasser är treparallella där både elever och pedagoger samarbetar med varandra. Vi har fyra fritidshemsavdelningar som bedrivs i samma lokaler som övrig skolverksamhet.

Lust att lära och glädjen att lyckas är skolans ledord. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande som bygger på ett tematiskt arbetssätt där eleverna är aktiva och samarbetar med varandra. Vi tror att vi lär av och med varandra med alla sinnen och hela kroppen. Genom att uppleva tillsammans lär vi oss mer.

Lärmiljön är viktig för oss på Mårängskolan, trygghet och trivsel är grunden för lärande. Eleverna möter engagerade pedagoger och många olika klassrum som skolskogen, musiken, fritidshemmen, skolgården, klassrummen, studietorgen, idrotten, badhuset, och närmiljön. Digitala verktyg är naturliga inslag i alla verksamheter. 

Vi erbjuder alla elever i årskurs 2, 4 och 5 att delta i dag- och kvällsäventyr. Äventyrspedagogik präglas av samarbete, lek, ansvar, kommunikation, kreativitet och nyfikenhet. I årskurs 3 går alla elever golfskola.

Är ni nyfikna på vår förskoleklassverksamhet kan ni få en inblick i dokumentet som finns här på sidan.
 

Ladda ner dokument
Förskoleklass Mårängskolan
Ladda ner dokument
Mårängskolans plan mot diskrim...
Senast uppdaterad: 2024-01-08