Logotyp - Mimers brunn

Mimers brunn

Vi är en skola och två förskolor som drivs av aktiebolaget Mimers Vittjärv AB. Vi är icke vinstdrivande, pengarna ska gå till verksamheten!

Vi har cirka 80 barn i årskurs F-6 på skolan i Vittjärv och totalt ca 80 barn på våra två förskolor, en i Vittjärv och en i Norra Svartbyn. Vi har hög personaltäthet och maten lagas på plats.

I vårt bifrostinspirerade arbetssätt arbetar vi med ämnesövergripande teman i olika verkstäder där barnen och eleverna får använda sin kreativitet och alla sina sinnen. Deras idéer, nyfikenhet och lust till lärande är vår utgångspunkt. Vi prioriterar också rörelse och friluftsliv med regelbunden utevistelse, lek, äventyr och undervisning i naturen.

Senast uppdaterad: 2024-01-15