Placeringen

Våra fritidshem

Fritidshem finns på respektive grundskola och avser barn i förskoleklass till och med årskurs 6.  Du har rätt till fritidsplats för ditt barn på ett av våra fritidshem.

När ditt barn får en plats skickas ett platserbjudande ut via IST eller brev. För att placeringen ska bli godkänd måste vårdnadshavare aktivt godkänna platsen i IST eller i returnerat mail till oss.


När placeringen är klar administrerar du den själv via IST. Du kan lägga in scheman, rapportera in inkomst, och säga upp din placering. När placeringen genomförts kommer ditt barn först att placeras i en avdelning som heter Sluss, därefter placerar pedagogerna på fritidshemmet barnet i rätt avdelning. 

OBS! När ditt barn börjar förskoleklass får barnet inte automatiskt en plats på fritids. Du som vårdnadshavare ansöker om detta separat.


Delad placering

Vid delad placering ansvarar varje vårdnadshavare helt för sin egen placering: när den startar, upphör, inkomstuppgifter, familjeförhållanden och vilket schema som rapporteras in.
 

Uppsägning

Du säger upp ditt barns placering på fritidshem via e-tjänsten. Uppsägningen inkommer till oss och registreras samma dag som du skickar in den. Därefter följer två månaders uppsägningstid. Ditt barn får vistas på fritidshemmet under hela uppsägningstiden, och du blir också debiterad under hela uppsägningstiden. Ange vilken dag som är sista vistelsedagen, dvs sista dagen barnet ska vara på fritidshemmet, när du säger upp placeringen.

Om ditt barn byter skola inom Bodens kommun och behöver fritidsplats på den nya skolan finns ingen uppsägningstid. Du ansöker om fritidsplats på nytt i den nya skolan, och den gamla placeringen ersätts med den nya.  

Ladda ner dokument
Lathund för att säga upp friti...
Ladda ner dokument
Lathund för att ansöka om frit...
Ladda ner dokument
Lathund för att lämna tider ti...
Senast uppdaterad: 2021-12-01