Stor byggnad med cyklar parkerade framför.

Prästholmsskolan

Prästholmsskolan finns i Bodens nedre stadsdel, ett hundratal meter från det vackra Brännastrand i Bodens centrum. Utemiljön är vacker och består av gräsytor, lekparker, lekställningar för att ge goda möjligheter till leklust.

Vår skola är är uppdelad i tre byggnader, huvudbyggnaden, Prinsenhuset samt en byggnad med idrott, träslöjd och restaurang. Byggnaderna ligger intill varandra. Prästholmsskolan är en F-6 skola med grundskola och anpassad grundskola integrerade i byggnaderna. 

Här möts olika erfarenheter och kunskaper som formar idéer och tankar om framtiden. Skolans arbete präglas av ett språkutvecklande arbetssätt där  pedagogerna använder genrepedagogik som en metod. Att lära av varandra i en mångkulturell kontext är en stor tillgång på vår skola. Vernissage, Öppet Hus och konserter är fönster för att visa delar av elevernas arbete. Den inre skolmiljön och ett stort pedagogiskt engagemang är goda förutsättningar till lärande. 

Prästholmsskolans vision

Prästholmsskolan är en skola som ger eleverna en trygghet i vardagen och där vi har fokus på goda kunskaper i svenska, matematik och engelska. Detta ger en god plattform för livet. Våra ledord är  kunskap, trygghet, trivsel och studiero.

Hur skall vi nå vår vision?

 • Genom att nyttja vår skolas mångfald och lära av varandra
 • Aktiva vuxna som deltar och leder pedagogiska utevistelser
 • Engagerande, kreativa pedagoger som visar ett tydligt ledarskap och skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare
 • Rörelse i vissa klasser på schemat som ett komplement till idrotten
 • Lärarledd läxläsning/studiestöd några dagar i veckan
 • Genrepedagogik som genomsyrar en del av undervisningen
 • Starkt elevhälsoarbete för att tidigt och effektivt ge stöd till elever med behov av stöd
 • Pedagoger som använder sina kollegor i arbetslaget som stöd och bollplank och utvecklas tillsammans i ett kollegialt arbetssätt
 • Kontinuerlig fortbildning av pedagogerna, t e x specialpedagogiska lyftet, mattematiklyftet, läslyftet, utomhuspedagogik m.m

MÅL för kunskapsutvecklingen hos eleverna:

- Att förbättra måluppfyllelsen med 10% varje läsår i ämnena svenska, engelska och matematik.

Metoder för att kolla att vi når vår vision, d v s uppföljning.

 • Fokusgrupper, elevintervjuer samt enkäter
 • Kartläggning via IST-lärande, nationella prov, Skolverkets bedömningsstöd och den kommunala avstämningsplanen
 • Kontinuerligt arbete med arbetsmiljökartläggning bland pedagoger och elever
Ladda ner dokument
Trivselregler
Ladda ner dokument
Planen mot diskriminering och ...
Senast uppdaterad: 2023-10-06