Skolans profil

Skolans profil är hälsa och miljö och vi använder oss av bland annat naturen, utevistelse och rörelse.

Vi arbetar ofta ämnesövergripande och åldersblandat. Det sker såväl i mindre grupper som klassvis och stundtals hela skolan. Både inomhus och utomhus. Vi följer rådande Läroplan.

I vårt läsårshjul uppmärksammar vi också traditioner, högtider och andra viktiga dagar.

Samlingspunkten på vår skolgård är vår multiarena som inbjuder till lek, gemenskap, lärande och olika sporter. På vintern blir arenan en skridskobana.

Vi är återkommande i vår skolskog och följer årets skiftningar. Då har vi olika skogslektioner med roliga övningar. Vi har utflyktsmål både i närområdet och lite längre bort, som Spiken och Storklinten. När vi är ute äter vi ofta medhavd matsäck eller grillar över öppen eld.

Senast uppdaterad: 2023-02-22