Skolans profil

Välkommen till Unbyns skola - skolan där vi utvecklas tillsammans genom kulturen!

Unbyns skola är skolan på landet där alla pedagoger känner alla barn. Det är skolan där barnen umgås över ålders- och klassgränser både via gemensamma temadagar under året och under raster och i det vardagliga arbetet.

Det finns en bred kompetens i personalgruppen och samtliga pedagoger arbetar för att eleverna ska få möjligheten att utvecklas så långt som möjligt. För att nå dit har vi valt att ta inspiration från kulturen och fokuserar på allt från musik, skönlitteratur till konst samtidigt som vi lägger en god grund med kunskaper i ämnena.

 

Senast uppdaterad: 2024-01-15