Man och kvinna sitter vid bord och samtalar.

Studie- och yrkesvägledning

I Bodens Kommun ges studie- och yrkesvägledning till alla elever i årskurs 7, 8 och 9. Vägledningsaktiviteterna är olika beroende på vilken årskurs eleven går i. Studie- och yrkesvägledare vägleder och informerar elever och vårdnadshavare enskilt och i grupp inför elevernas framtida studievägar och yrkesliv. Målsättningen med vägledningsaktiviteterna är att eleverna ska kunna göra ett väl grundat val till gymnasiet samt förbereda dem inför ett framtida yrkesliv. Detta genom att stödja, stärka samt delge kunskap om alternativen.

Vägledningsaktiviteter inom grundskolan omfattar:

  • Information inför gymnasievalet
  • Utbildningsvägar och behörigheter
  • Yrkesval och arbetsmarknad
  • PRAO
  • Vägledningssamtal enskilt och i grupp
  • Vägledningsövningar
  • Branschdagar/mässor
  • Programbesök samt studiebesök på gymnasieskolor inom fyrkanten
Senast uppdaterad: 2021-09-15