Utvecklingsdagar Fritidshem

Fritidshemmet har öppet nästan alla vardagar. Fritids är öppet helgfria vardagar, men det är stängt midsommarafton, julafton och nyårsafton. Fritids är alltså öppet trettondagsafton och valborgsmässoafton.

Fyra dagar varje läsår har fritidspersonalen utvecklingsdagar, då har fritidshemmet stängt.

Nedan har vi listat utvecklingsdagarna för våra fritidshem under 2024:
 

       
Grundskolor Pu-dag 1 Pu-dag 2 Pu-dag 3-4  
Prästholmen 10-jan 17-jun 15-16*-aug  
Torpgärdan 10-jan 14-jun 15-16*-aug  
Fagernäs 10-jan 13-jun 15-16*-aug  
Svartbjörnsbyn 09-jan 14-jun 15*-16-aug  
Måräng 09-jan 13-jun 15*-16-aug  
Heden 09-jan 14-jun 15*-16-aug  
Harads 10-jan 13-jun 15-16-aug  
Gunnarsbyn 10-jan 13-jun 15-16-aug  
Unbyn 10-jan 13-jun 15-16-aug  
     

 

*Har elever och vikarier.

 

Information om var omsorg erbjuds för vårdnadshavare som ej kan lösa det på annat sätt kommer närmare inpå utvecklingsdagarna. 

 

Senast uppdaterad: 2023-11-09