Kille som går på Björknäs. Han sitter vid ett bord och ler mot kameran.

Gymnasiesärskolan

För dig som gått grundsärskola eller är inskriven i särskolan erbjuder vi två nationella program och ett individuellt program.

Hantverk och produktion

Programmet för hantverk och produktion är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillverkning och montering.

Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel produktframställning, svetsning och annan sammanfogning samt formgivning. För arbete inom yrkesområdet ska du utveckla kunskaper om hela produktionsprocessen, från idé till färdig produkt, samt om utrustningens funktion, användning och skötsel. Utbildningen ska också utveckla din förmåga att välja och använda verktyg, material och tekniker. Vi arbetar också med entreprenörskap för att samarbeta, möta kunder och lära oss om företagsamhet.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Därför är arbetsmiljöfrågor viktigt på programmet och detta för att lära sig undvika framtida arbetsskador och för att främja god hälsa.

Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Vi arbetar också med entreprenörskap för att samarbeta, möta kunder och lära oss om företagsamhet.

Utbildningen ska även utveckla dina kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt och arbetsmiljö. Du ska få kunskaper om vad som påverkar hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet.

Individuellt program

På individuella programmet läser du ämnesområden istället för kurser. Du arbetar med att utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra. Du lär dig om matematik som du behöver i din vardag. Natur och samhälle är också ett av våra ämnesområden, precis som hem- och konsumentkunskap och idrott- och hälsa. Tillsammans med andra får du i utbildningen tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv. Vi arbetar även med film, musik, spel och tidningar. Du får lära dig att kunna visa andra vad du tänker och tycker med hjälp av till exempel dans, bild, musik och teater. Du får kunskaper som ska ge dig möjligheter att klara att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

Ladda ner dokument
Senast uppdaterad: 2020-06-29