Kille som går på Björknäs. Han sitter vid ett bord och ler mot kameran. Grafik med Björknäsgymnasiets logotyp.

Anpassad gymnasieskola

För dig som gått anpassad grundskola eller är inskriven i anpassad grundskola erbjuder vi två nationella program och ett individuellt program.

Hantverk och produktion

Programmet för hantverk och produktion är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillverkning och montering.

Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel produktframställning, svetsning och annan sammanfogning samt formgivning. För arbete inom yrkesområdet ska du utveckla kunskaper om hela produktionsprocessen, från idé till färdig produkt, samt om utrustningens funktion, användning och skötsel. Utbildningen ska också utveckla din förmåga att välja och använda verktyg, material och tekniker. Vi arbetar också med entreprenörskap för att samarbeta, möta kunder och lära oss om företagsamhet.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Därför är arbetsmiljöfrågor viktigt på programmet och detta för att lära sig undvika framtida arbetsskador och för att främja god hälsa. 

Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Vi arbetar också med entreprenörskap för att samarbeta, möta kunder och lära oss om företagsamhet.

Utbildningen ska även utveckla dina kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt och arbetsmiljö. Du ska få kunskaper om vad som påverkar hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet.

Individuellt program

På Individuella programmet läser du ämnesområden i stället för kurser. Ämnesområdena är: Språk och kommunikation, Natur och miljö, Individ och samhälle, Hem och konsumentkunskap, Idrott och hälsa och Estetisk verksamhet. I många av våra ämnesområden arbetar vi med digitala verktyg som ett medel mot att nå våra mål.

Vi arbetar med att medvetandegöra de fem förmågorna: samarbete, ansvar, kreativitet, reflektion och kommunikation. Det dagliga arbetet med förmågorna ökar elevernas lust och motivation att lära, samt ger en känsla av sammanhang och delaktighet. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik bland annat genom tecken som stöd, bildstöd och kroppsspråk.

Vill du läsa mer om vad som ingår i ämnesområdena: skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan

 

Ladda ner dokument
Programmet för administration ...
Ladda ner dokument
Programmet för hantverk och pr...
Ladda ner dokument
Ansökningsblankett GYAN
Senast uppdaterad: 2023-12-07