En lärare som står framför en whiteboard tavla.

Introduktionsprogrammet

Individualisering
Utbildningen på introduktionsprogrammen har sin grund i en tydlig individualisering. Studierna ska därför organiseras med utgångspunkt i den enskilde elevens kunskapsutveckling och personliga förutsättningar. Ett introduktionsprogram leder inte till gymnasieexamen, däremot får eleven ett gymnasieintyg efter genomförd utbildning. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.

På Björknäsgymnasiet finns tre olika introduktionsprogram som ger obehöriga elever nya möjligheter.

Läs mer om hur du ansöker

Programinriktat val - IMV:
För dig som vill gå ett nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande program men saknar full behörighet. Du måste dock ha:

  • Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller
  • Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
     

Individuellt alternativ – IMA:

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till annan fortsatt utbildning. Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov.

 

Språkintroduktion – IMS:
Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.


Anmälan:
Blankett för intresseanmälan till introduktionsprogrammen tillhandahålls av studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Intresseanmälan sänds till rektor för introduktionsprogrammen, Björknäsgymnasiet. 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-11-27