Olycksfallsförsäkring

Alla våra elever är försäkrade genom kommunen.

Observera att det är du som vårdnadshavare som måste göra anmälan till försäkringsbolaget. Har du andra olycksfallsförsäkringar för ditt barn ska du även anmäla dit. Du har rätt till ersättning från båda bolagen.

Mer information om olycksfallsförsäkring.

Senast uppdaterad: 2023-02-13