Elev som sitter i korridoren och jobbar på sin laptop. Grafik med Björknäsgymnasiets logotyp.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du förstå människan och den värld vi människor har skapat? Samhällsvetenskapsprogrammet ger en god förberedelse inför högskola och universitet genom bl.a. studier i psykologi, samhällskunskap, entreprenörskap och språk. Genom att gå samhällsvetenskapsprogrammet, en utbildning där individ och samhälle står i centrum, får du de förutsättningar som behövs för att vara med och skapa världens framtid.

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskaper om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du får bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Vi jobbar också med att du ska utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Hos oss får du möjligheter att bygga kunskaper inför framtiden. Kunskaper som skapar en bra grund att stå på oavsett om du väljer att läsa vidare direkt efter gymnasiet eller om du jobbar några år innan vidare studier. Förutom kunskaper jobbar vi även med att du får utveckla förmågor som behövs i framtiden;  initiativförmåga, ansvar, samverkan, osäkerhetstolerans, mod, kreativitet, hälsofrämjande livsstil men framförallt en förmåga att omsätta idéer till handling. Samhällsvetenskapsprogrammet är universitetsförberedande och därav har vi ett högt studietempo.

Vårt sätt att jobba och våra kurser ger dig en samhällsvetenskaplig utbildning med en profil riktad mot beteendevetenskap och ledarskap och med ett fokus på en global framtid. Detta innebär bland annat att du läser tre kurser psykologi och har även möjlighet att välja studier i kriminologi samtidigt som du genom kurser i samhällskunskap, historia, religion och geografi får en global grund att stå på. Efter studier hos oss står många dörrar öppna. Listan på yrken som du kan studera vidare till efter samhällsvetenskapsprogrammet är lång t.ex. psykolog, mäklare, beteendevetare, polis, socionom, journalist, sjuksköterska, militär, lärare, jurist. 

Bernadottegymnasium

Vi är ett Bernadottegymnasium vilket innebär att vi på Samhällsvetenskapsprogrammet samarbetar med de tre andra Bernadottegymnasierna i Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö), samt med Försvarsmakten.

Ung företagsamhet

På SA gör vi UF (ung företagsamhet) som gymnasiearbete i årskurs 3. Detta tillför ett mer praktiskt moment i en utbildning som huvudsakligen är teoretisk. I UF får du träna på att starta och driva ett eget företag under läsåret.

Läs mer om hur du ansöker

 

Ladda ner dokument
Samhällsvetenskapsprogrammet p...
Senast uppdaterad: 2023-11-27