Sjukanmälan för gymnasieelever

Vårdnadshavare sjukanmäler omyndig elev som går på Björknäsgymnasiet via följande länk: Sjukanmälan

Myndig elev sjukanmäler sig via följande länk: Sjukanmälan - myndig elev

Vårdnadshavare sjukanmäler omyndig elev. Det finns även möjlighet för vårdnadshavare eller myndig elev att sjukanmäla sig på telefonnummer 0921-62 509. 

Sjukanmälan ska helst ske innan första lektionen börjar, men om en elev blir sjuk under dagen går det bra att lämna sjukanmälan vid hemgång.

Vid längre tids sjukdom ska elev på uppmaning från rektor visa sjukintyg.

Senast uppdaterad: 2021-03-24