Skriv- och lässvårigheter

Talböcker

Talböcker är ljudböcker som är speciellt inlästa för att underlätta för personer med skriv- och lässvårigheter.  Observera att talböckerna publiceras utan upphovsmannens godkännande enligt 17 § i Upphovsrättslagen och inte får lånas ut till personer som inte är talboksberättigade.

Talböcker är alltid neutralt upplästa till skillnad från de kommersiella ljudböckerna där texten dramatiseras av uppläsaren.

Legimus

Talböckerna laddas ned från Myndigheten för Tillgängliga Mediers (MTMs) katalog Legimus. Ladda ned Legimus-appen för att läsa direkt i mobilen eller läsplattan. Ni kan också bränna talboken på en CD-skiva eller ladda ned som fil på ett USB-minne.

Läsprogram

Du kan lyssna på talboken med Windows Media Player eller motsvarande program. Det finns också särskilda program för att kunna använda Daisy-tekniken, till exempel Amis eller Easy Reader.

Egen nedladdning

Alla talböcker via Legimus är strömmande tills du har laddat ned dem. Strömmande böcker innebär att du endast kan läsa dem om du har internetuppkoppling. Om talboken är strömmande visas en liten jordglob och om den är nedladdad visas en liten pil som pekar nedåt.

Skapa konto

Om du är under 18 år och vill bli talbokslåntagare måste din vårdnadshavare fylla i en blankett och lämna in till biblioteket. Efter att ni fyllt i och lämnat in blanketten, skapar ni ett Legimus-konto tillsammans med bibliotekarien som går igenom vilka låneregler som gäller. Ni kan välja om ni vill att specialpedagogen ska vara närvarande vid samtalet.

Ladda ner dokument
Blankett för minderåriga - Legimus
Senast uppdaterad: 2024-01-04