Vi som jobbar här

Specialpedagoger: ​

Catti Jonsson Nilsson 070-248 76 04​
catharine.jonsson-nilsson@boden.se
Naturvetenskapsprogrammet (NA), Teknikprogrammet (TE),  Game Dev (GD). ​

Petter Brandlöv    070-206 81 66​
petter.brandlov@boden.se
Ekonomiprogrammet (EK), Estetiska programmet (ES), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)., International Programme

Monica Bolin Sundberg   070-308 66 14​
monica.bolin-sundberg@boden.se
Introduktionsprogrammet (IMA), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL).

Marie Grenemark   070-590 11 52​
marie.grenemark@boden.se
Vård- och omsorgsprogrammet (VO), Språkintroduktion (IMS), Anpassad gymnasieskola.

Tania Hedlund   070-650 36 11
tania.hedlund@boden.se
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), El- och energiprogrammet (EE), Fordons- och transportteknikprogrammet  (FT).​

Kristin Amundsson
kristin.amundsson@boden.se

Speciallärare matematikutveckling:​

Jenny Ekervhén    070-201 87 65  
jenny.ekervhen@boden.se
Företrädesvis yrkesprogram

Marita Johansson   070-253 04 18 
marita.s.johansson@boden.se
Företrädesvis högskoleförberedande program 

Speciallärare språk-, läs- och skrivutveckling:

Elin Andersson 070-403 96 31
​elin.andersson@boden.se

Senast uppdaterad: 2023-11-23