Klätterställning på lekplats.

Hedens fritidshem

På våra två fritidsavdelningar arbetar vi för att ge eleverna en meningsfull fritid. När skoldagen är slut erbjuds eleverna olika vuxenledda aktiviteter vilka kompletterar skolans undervisning och utvecklar elevernas förmågor.

Exempel på aktiviteter som erbjuds är bland annat kökskul, trä- och metallslöjd, bild, idrott/ rörelse och drama.

Senast uppdaterad: 2021-08-17