Vinterbild utomhus på fyra barn med mössor, vantar, halsdukar och varma jackor

Anpassad grundskola

Om ditt barn har svårigheter i skolan och du tror att barnet har rätt att gå i anpassad grundskola kan kommunen utreda om eleven tillhör målgruppen för anpassad grundskola. Anpassad grundskola hette tidigare grundsärskola.

Den anpassade grundskolan är utbildning som är utformad efter varje elevs förutsättningar. Den anpassade grundskolan är en skolform för elever med intellektuella funktionsnedsättningar och som bedöms att inte nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Anpassad grundskola erbjuder en strukturerad och förutsägbar miljö som ger ökad trygghet och bättre förutsättningar för utveckling av den egna förmågan. Den anpassade grundskolan finns för årskurs 1-9 med färre elever i grupperna och en högre personaltäthet.

Om du har funderingar på inskrivning i anpassad grundskola, ta kontakt med någon i mottagningsteamet via Medborgarservice. Kontaktuppgifter finner du på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2023-10-16