Vinterbild utomhus på fyra barn med mössor, vantar, halsdukar och varma jackor

Kommunal särskola

Grundsärskola- utbildning utformad efter varje elevs förutsättningar. Grundsärskolan är en skolform för elever med utvecklingsstörning och som bedöms att inte nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Grundsärskolan erbjuder en strukturerad och förutsägbar miljö som ger ökad trygghet och bättre förutsättningar för utveckling av den egna förmågan. Grundsärskolan har årskurs 1-9 med färre elever i grupperna och en högre personaltäthet.

Om du har funderingar på inskrivning i särskolan, ta kontakt med någon i mottagningsteamet via medborgarservice. Kontaktuppgifter finner du på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2020-11-02