Kontaktuppgifter

Verksamhetschef:     

Bert-Olov Ström   625 10   
E-post: förnamn.efternamn@boden.se

Information      

Kristina Bergström  625 00 Kristina.bergstrom01@boden.se

Tar emot besökare som kommer till skolan samt telefonsamtal och hänvisar till rätt person. Information sköter bokning av Björksalen och C-sam liksom extern lokalbokning.

Rektorer

Rektor (ES, RL, Kulturskolan)   Kathrun Magito  

Rektor (NA, TE, VO)   Anette Lund  

Rektor (BA, EE, FT)  Monica Silverplats - Skytt 

Rektor (EK, SA)      Ewa Olausson                

Rektor (IM, Gy-SÄR)  Åsa Lundgren               

Chef Blomdalen   Anders Vall                 

Studie- och yrkesvägledare

(NA, TE, VO, ES, RL)    Sara Larsson  620 13   ­­­­                                  

(EK, SA, BA, EE, FT)  Maj Karlsson   625 06  

(IM, Gy-sär )        Ingela Eriksson   625 07  

Administratör     Beatrice Jarblad    625 11

Elevdatorer

Frank Johansson 62557

Kjell- Gunnar Nordberg 620 14

Frank oh Gunnar finns i biblioteket vissa tider och dagar för att kunna hjälpa elever med elevdatorer.  

Lokalvård sker av personal tillhörig ISS. De ansvarar för den normala städningen av lokalerna enligt ett kontrakt mellan skolan och fastighetskontoret. Har Du som elev synpunkter på städningen meddelas detta till verksamhetschefen, Vivianne Lindgren. Alla har ett ansvar att underlätta arbetet för lokalvårdarna. Ser Du tecken på skadegörelse kontakta vaktmästeri eller informationen. Städning sker under dagtid.

Vaktmästare Verksamheten         (Jampa)       

Vaktmästare Fastighet/Underhåll      (Urban)      

Skolkuratorer

Anna Nyström  fl-led

Anna Norén vik 

(BA, EE, FT, IM, GY-SÄR)   0921 – 625 46

anna.noren@boden.se                              

Maria Bergstrand

(NA, TE, VO, ES, RL, EK, SA    0921 - 625 16

maria.bergstrand@boden.se                                  

Skolsköterskor

Helena Eriksson-Hempälä

(BA, EE, FT, EK, SA)   0921 - 625 21

helena.hemphälä@boden.se          

Kerstin Johansson

(ES, GY-sär, NA, RL, SA, TE, VO, IM)   0921 - 625 52

annika.holmgren@boden.se          

Skolläkare: Göran Stjärnholm (kontakt förmedlas via skolsköterska)

Senast uppdaterad: 2019-11-28