Ledighetsansökan

Bodens kommun har en e-tjänst där vårdnadshavare eller myndig elev kan ansöka om ledighet. Det finns även en blankett på denna sida som kan användas.

Ledighet kan beviljas för enskilda angelägenheter. För övningskörning och semesterresor beviljas ej ledighet.

Vid upprepad ogiltig frånvaro eller då eleven riskerar att inte nå målen i enskild kurs skall ledighet beviljas mycket restriktivt. Vid planerat läkar-, tandläkarbesök ska ledighet begäras i förväg. Klassföreståndare/mentor kan bevilja ledighet upp till tio dagar per läsår.

Innan ansökan lämnas till klassföreståndare/mentor ska eleven ha samrått med undervisande lärare och kommit överens om återläsning och redovisning. Detta ska göras oavsett om ansökan görs på papper eller via e-tjänsten.

Ledighet därutöver beslutas av rektor efter yttrande från mentor.

Ladda ner dokument
Ledighetsansökan, elev
Senast uppdaterad: 2022-11-22