Lokal elevhälsa

Den lokala elevhälsan på Björknäsgymnasiet består av 5 specialpedagoger och 2 speciallärare i matematik.

På Björknäsgymnasiet är vi fem specialpedagoger och två speciallärare i matematik.​ ​Vi samarbetar med lärare och mentorer på skolan för att du som elev ska kunna lära dig på bästa sätt.​ Vi samverkar med skolsköterska, kurator, studievägledare, skolledning och externa instanser i syfte att utveckla skolans lärandemiljö, så att den upplevs trygg och passar alla elever.

Tillsammans med dig, dina vårdnadshavare och dina lärare vill vi göra din studietid på gymnasiet så positiv och givande som möjligt.

Till specialpedagogen kan du vända dig om.:
  • du behöver hjälp att strukturera upp din studiesituation.​

  • du behöver stöd i ditt lärande och behöver komma fram till hur du lär dig bäst. ​

Specialpedagogen kan:
  • vara din samtalspartner kring din studiesituation och träffa dig utifrån dina behov.​

  • tillsammans med dig, dina vårdnadshavare och lärare komma fram till hur vi i skolan på bästa sätt ska kunna möta dina behov i ditt lärande. ​

Specialläraren i matematik 

Hjälper elever som har behov av extra stöd i ämnet. T.ex. om du ​

  • varit långvarigt sjuk och kommit efter​

  • behöver anpassningar vid prov​

  • har en individuell studieplan i matematik

 

Vill du komma i kontakt med oss kan du höra av dig direkt eller via din mentor/lärare.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2022-11-02