Olycksfallsförsäkring

Alla våra elever är försäkrade genom kommunen.

Protector handhar kommunens olycksfallsförsäkring 2018-2021, den gäller för olycksfall på barn, elever, ungdomar och andra grupper inom kommunen.

Skadeanmälan telefon 08-410 637 00
Via mejl skador@protectorforsakring.se

Observera att det är du som vårdnadshavare som måste göra anmälan till försäkringsbolaget. Har du andra olycksfallsförsäkringar för ditt barn ska du även anmäla dit. Du har rätt till ersättning från båda bolagen.

Mer information om olycksfallsförsäkring.

Senast uppdaterad: 2020-11-02